Profiles

 • Architects

PLOV ARCHITEKTEN ZT GMBH.

 • 17
  Employees
 • 9
  Projects

 • Architects

BWM Architekten

 • 50
  Employees
 • 25
  Projects

 • Architects

Lang + Schwärzler Architekturbüro

 • 2
  Employees
 • 15
  Projects

 • Architects

SEHW Architektur

 • 40
  Employees
 • 19
  Projects
 • 3
  Locations

 • Architects

SNOW Architecture

 • 7
  Projects

 • Architects

MEGATABS architekten ZT GmbH

 • 12
  Projects

 • Architects

smartvoll

 • 8
  Employees
 • 7
  Projects

 • Architects

waax Architekten ZT GmbH

 • 4
  Employees
 • 7
  Projects

 • Architects

Atelier Heiss

 • 25
  Employees
 • 22
  Projects

 • Architects

Jasper Architects

 • 25
  Employees
 • 1
  Project
 • 6
  Locations

 • Interior Designers

Marcel Eberharter

 • 11
  Employees
 • 6
  Projects

 • Architects

INNOCAD

 • 16
  Employees
 • 25
  Projects

 • Architects

Snøhetta

 • 250
  Employees
 • 31
  Projects
 • 7
  Locations

 • Architects

BÜRO KLK OG

 • 23
  Employees
 • 23
  Projects

 • Architects

BEHF Architects

 • 120
  Employees
 • 25
  Projects

 • Architects
 • Architectural Designers

Bogenfeld Architecture

 • 10
  Employees
 • 14
  Projects

 • Architects
 • Interior Designers

Archisphere

 • 20
  Employees
 • 5
  Projects

 • Architects

ad2 architekten ZT KG

 • 2
  Employees
 • 2
  Projects

 • Architects

Josef Weichenberger architects

 • 12
  Employees
 • 15
  Projects

 • Architects

M&S Architekten

 • 20
  Employees
 • 18
  Projects

 • Interior Designers

The Black Square Planungs GmbH

 • 8
  Employees
 • 3
  Projects

 • Interior Designers

uniek/innenarchitektur

 • 8
  Projects

 • Architects

Schenker Salvi Weber Architekten ZT GmbH

 • 23
  Employees
 • 13
  Projects

 • Architects

heri & salli

 • 6
  Projects

 • Architects

LP architektur

 • 14
  Employees
 • 8
  Projects

 • Architects

Caramel Architekten

 • 30
  Employees
 • 15
  Projects
 • 2
  Locations

 • Manufacturers

SWISS KRONO Group

 • 5100
  Employees
 • 5
  Projects
 • 4
  Locations

 • Architects

Gohm Hiessberger Architekten

 • 5
  Employees
 • 17
  Projects

 • Architects

Viereck Architects Ltd.

 • 16
  Employees
 • 16
  Projects

 • Architects

Pichler & Traupmann Architekten

 • 27
  Employees
 • 39
  Projects

 • Architects

BERKTOLD WEBER Architekten

 • 14
  Projects

 • Architects

neururer architekten

 • 15
  Employees
 • 9
  Projects

 • Architects

MEISSL ARCHITECTS

 • 15
  Employees
 • 10
  Projects
 • 2
  Locations

 • Architects

HERTL.ARCHITEKTEN

 • 15
  Employees
 • 24
  Projects

 • Interior Designers

destilat

 • 10
  Projects
 • 2
  Locations

 • Architects

ASAP Hoog Pitro Sammer

 • 8
  Employees
 • 2
  Projects

Page 1 of 2 Pages